”Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.”

!mpact Report

Mitä sinä tekisit 15 tonnilla kierrätysmuovia?

Lue täältä →

Olemme sitoutuneet toimintatapaan, jolla tuemme ja toteutamme omassa vaikutuspiirissämme ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Olemme omaksuneet kestävän toimintatavan kaikissa liiketoimintamme vaiheissa. Ekologisuus on toimintamme ydinajatus. Innovaatiomme, biokomposiitista rakennetut moduulit tukevat ekologisesti kestävää kehitystä. Tuotteemme hiilijalanjälki on lähellä nollaa. Moduulien valmistamisessa käytämme metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää puukuitua.

Tuotteemme mahdollistaa järkevän rakentamisen: taloa on mahdollista laajentaa tai pienentää myöhemmin tarpeiden mukaan. Olosuhteiden muuttuessa rakennus voidaan purkaa ja siirtää kokonaan toiseen paikkaan.

Teemme vastuullisia hankintoja, jotka tukevat kestävää ratkaisuamme.

Tuoteinnovaatiomme parantaa kehittyvien maiden elinolosuhteita

Toimintamme vaikuttaa myönteisesti sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa toteutettava lisenssiliiketoiminta edistää kehittyvien maiden elinkeinoelämää ja infrastruktuurin syntymistä.

Luomme uusia työpaikkoja toiminta-alueellamme

Otamme yhdessä lisenssihaltijoiden kanssa vastuun liiketoiminnasta ja lakien sekä asetusten noudattamisesta. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastuullista suhtautumista työyhteisössä ja toimittaessa eri sidosryhmien kanssa.  Sopimussääntömme edellyttävät esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvoa.